ps:屏東滿州鄉~地母殿~(磁場極佳之地理)


 


            夫聖道衰微,人心不古,舉世皆迷於名利,萬民盡醉乎心情,野史感人,敗風壞俗,*善書


cpu0307 吳傳 發表在 痞客邦 留言(15) 人氣()